Νέα αποκλειστική συνεργασία της Paradox Hellas A.E. με την εταιρεία  H εταιρεία μας με υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρεία / κατασκευαστή, συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας Gallagher Security.

Η συνεργασία αυτή αφορά τη διάθεση προϊόντων για την υλοποίηση συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, τόσο προς την απλή ενημέρωση παραβίασης όσο και την αποτροπή αυτής.

Η εταιρεία Gallagher έχει αναπτύξει ένα σύστημα περιμέτρου, αποτελούμενο από ελεγκτές, υλικά περίφραξης, αισθητήρια όργανα, κεντρικό σταθμό ελέγχου και άλλα πρόσθετα. Ως αποτέλεσμα το σύστημα ανιχνεύει τη παραβίαση σε οποιοδήποτε σημείο της περιμέτρου χωρίς να γνωρίζει ο παραβάτης, μετρώντας συνεχώς τη ένταση τεντώματος της περίφραξης και τυχόν δονήσεις ή άλλες κινήσεις. Με αυτό το τρόπο λειτουργίας και συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο περιμέτρου (καλώδια δονήσεως κ.τ.λ.). Το σύστημα της Gallagher μπορεί να εκμηδενίσει τους ψεύτικους συναγερμούς που προκύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες. Η πληροφορία της παραβίασης αποστέλλεται είτε στο κεντρικό σταθμό ελέγχου, είτε ως ζώνη σε οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού.

Επιπλέον το σύστημα της Gallagher, λειτουργεί αποτρεπτικά της παραβίασης καθώς μπορεί να εξοπλιστεί με ελεγκτές, οι οποίοι δίνουν στην εσωτερική περίφραξη παλμούς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ 7.000 και 10.000 Volts από μετατροπή AC σε DC, σε χρόνους ορισμένους και διακοπτόμενους ώστε να μην κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή. Τα συστήματα αυτά έχουν δοκιμαστεί στα εργαστήρια της IANZ (International Accreditation New Zealand) και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καθώς ακολουθούν όλα τα πρότυπα ασφάλειας παγκοσμίως.


Ορισμένα από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί με συστήματα περιμετρικής ασφάλειας της Gallagher είναι:

  • Εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Oman.
  • Resort World Casino – New York City.
  • Πανεπιστήμιο του Birmingham.
  • Πανεπιστήμιο Zayed στο Abu Dhabi.
  • Πανεπιστήμιο, Otago.
  • Αεροδρόμιο του Christchurch.
  • Σωφρονιστικό ίδρυμα, Indiana
  • Village Roadshow Theme Parks, Αυστραλία.