Με μεγάλη υπερηφάνεια, η ParadoxNext ανακοινώνει ότι πλέον είναι μέσα στις περίπου 100 πιστοποιημένες κατά EN 50518:2019 εταιρείες της Ευρώπης. 


Η ευρωπαϊκή οδηγία EN 50518 αφορά τα κέντρα λήψης σημάτων που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίζεται σε 3 μέρη.

  • Απαιτήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό για χώρους όπου η παρακολούθηση, λήψη και επεξεργασία σημάτων (συναγερμού) που παράγονται από συστήματα συναγερμού πραγματοποιείται ως ολοκληρωμένο μέρος της συνολικής διαδικασίας ασφάλειας και προστασίας.
  • Τεχνικές προδιαγραφές ενός κέντρου λήψης σημάτων με λειτουργικά κριτήρια παραγωγικότητας και χρονικής απόκρισης.
  • Διαδικασίες και απαιτήσεις λειτουργίας ενός κέντρου λήψης σημάτων.
Η ParadoxNext επενδύει σημαντικά και ουσιαστικά στην αξιοπιστία και ποιότητα υπηρεσιών.


Στα πλαίσια σχεδιασμού και υλοποίησης, για την απόκτηση της πιστοποίησης, EN 50518, το ιδιόκτητο κτήριο της ParadoxNext ξηλώθηκε ολοκληρωτικά και σχεδιάστηκαν εκ νέου όλες οι υποδομές για τον πλήρη εναρμονισμό με την οδηγία. 

    • Τελευταίας γενιάς εξοπλισμό
    • Αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας
    • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
    • Δομημένη καλωδίωση
    • Υδραυλικά
    • Εξαερισμός / κλιματισμός
    • Φωτισμός

    Πολύ σύνθετη Ευρωπαϊκή οδηγία, με υποδομές που λίγοι μπορούν να τις υποστηρίξουν. 

    Η ParadoxNext μπορεί.

    Ο χώρος των χειριστών και το datacenter της ParadoxNext αποτελεί μία ειδική κατασκευή “box in a box” με ορισμένα χαρακτηριστικά όπως:
    • Θωράκιση όλου του χώρου.
    • Ελεγχόμενη είσοδος με σύστημα Access Control (Interlock) από τους χειριστές με οπτική επιβεβαίωση, αλεξίσφαιρες / θωρακισμένες πόρτες εισόδου.

      Το λογισμικό διαχείρισης σημάτων, πλήρως παραμετροποιήσιμο και πιστοποιημένο για UL, επιτρέπει την «έξυπνη» διαχείριση σημάτων, που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες, τόσο των εγκαταστατών όσο και των πελατών τους. 

      Η απόκτηση αυτής της πιστοποίησης από την ParadoxNext σηματοδοτεί την αυξημένη ασφάλεια και σιγουριά των συνδρομητών και των συνεργατών / εγκαταστατών. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό η ParadoxNext παρέχει υπηρεσίες πιστοποιημένες, υψηλής ποιότητας. 

      ParadoxNext είναι ένα σύγχρονο κέντρο λήψης σημάτων στην Ελλάδα το οποίο δεν λειτουργεί σύμφωνα με EN 50518, αλλά είναι Πιστοποιημένο με EN 50518:2019 Category I.